Konkurs Literacki

Zapraszamy do udziału w 11. edycji konkursu literackiego Płockiego Klubu Fantastyki Elgalh’ai na opowiadanie o tematyce fantastycznej.
Celem konkursu jest inspirowanie do podjęcia twórczości literackiej, wzbogacenie dorobku literatury fantastycznej poprzez wyłonienie najlepszych utworów oraz promowanie fantastyki i czytelnictwa w Płocku.
Wybrane prace zostaną wydane w siódmym tomie naszej elgaconowej antologii, a zwycięskie opowiadanie jak co roku zostanie umieszczone także w konwentowym informatorze. Poza tym na laureatów konkursu będą czekać nagrody rzeczowe.
Założenia konkursu:

Istotą konkursu jest napisanie opowiadania fantastycznego na temat „Płockie łowy”. Wybór formy oraz interpretację tematu pozostawiamy oczywiście uczestnikom i ich bujnej wyobraźni.

  • Opowiadanie konkursowe nie może być publikowane wcześniej w jakiejkolwiek formie.
  • Opowiadanie musi zawierać motywy fantastyczne i nawiązywać do podanego tematu.
  • Długość tekstu to maksymalnie 25 tysięcy znaków ze spacjami, czyli 14 stron maszynopisu.
  • Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac.
  • Opowiadania należy nadsyłać na adres: literacki@elgacon.pl w formacie .rtf lub .doc.
  • Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac to 3 XI 2019 r.
  • Nadsyłane prace prosimy podpisać wyłącznie pseudonimem (sędziowie podczas oceniania nie mogą znać personaliów piszących!).
  • Prosimy także o nieużywanie adresów e-mailowych, które zawierają dane personalne nadawcy lub mogą je łatwo zdradzić (np. m.wlochacz@gmail.com lub kapitanfandom@com.pl).

Z autorami zwycięskich opowiadań skontaktujemy się drogą elektroniczną do 11 listopada, a oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie pierwszego dnia Elgaconu  – 16 listopada 2019 r.


Wersja przyjazna do druku.
2013 Developed by Blindnet